Index

Listesøk

Har du lister med artsnavn fra feltaktivitet, forskningsaktivitet eller et kartleggingsprosjekt som du gjerne vil kvalitetssikre? Listesøk-tjenesten sammenligner dine artslister eller taksonlister med Artsnavnebasen, som er Artsdatabankens database over vitenskapelige og norske navn på arter som er kjent fra Norge og nærliggende områder. Søket henter ut informasjon om aksepterte vitenskapelige navn, autor, klassifisering og populærnavn på bokmål og nynorsk.

Etter hvert vil vi legge til mer funksjonalitet slik at informasjon om arten er observert i Norge og dens rødliste- og fremmedartskategori også kan hentes ut.

Navnesøk
  1. Skriv inn ett navn per linje
  2. Velg om du ønsker å søke i vitenskapelige eller norske navn


Avansert navnesøk:

Last inn din navnefil i csv-format. Hver kolonne må ha en overskrift.Hva kan du bruke oppslagstjenesten til?


Hva er Artsnavnebasen?

Artsnavnebasen er Artsdatabankens oversikt over vitenskapelige, norske og nynorske navn på arter. Alt innhold er samlet inn, kvalitetssikret og tilrettelagt av en rekke navnekomiteer fra vitenskapelige institusjoner i Norge. I løpet av 2013 skal alle navn på alle kjente arter i Norge og nærliggende områder være på plass. Basen er dynamisk og det jobbes kontinuerlig for å importere et større tilfang av synonyme navn (vitenskapelige og norske). Basen er systematisk bygd opp. Les mer her